Postanite partner

Postanite FERCAM partner!

Prvi korak za uspostavljanje partnerstva sa FERCAM-om je da izvršite ovu registraciju. Nakon registracije, kontaktiraćemo vas što je pre moguće kako bismo vam pružili uputstva o sledećim koracima koje treba preduzeti kako bismo zajedno započeli produktivnu saradnju.

Ime kompanije
Adresa
Telefon
Fax
Adresa e-Mail
Website
Kontakt osoba
Oprema
Vrsta vozila
Dokumentacija
Rute
Da li već radite za FERCAM?
Filijala
Glavne rute na kojima biste želeli da sarađujete sa nama su:
Da li ste zainteresovani za stalnu saradnju?
Da li ste zainteresovani za povremenu saradnju?
Da li ste zainteresovani za kamionski prevoz?
Dodatne napomene